Helt konkret vil projektet igangsætte aktiviteter, som sætter fokus på de mange klassiske tiltag som allerede finder sted i området. En del af projektet er blandt andet denne hjemmeside, hvor der vil være en opdateret arrangementskalender med udførlig information om alle klassiske initiativer i Ikast-Brande Kommune. Derudover vil der blive trykt en folder fire gange årligt, som vil blive distribueret til biblioteker, turistinformationer og andre offentlige steder. Der vil ligeledes blive etableret en billetordning med rabat- og abonnementsmuligheder.

Desuden igangsættes der en lang række pædagogiske tiltag, hvor der bliver lagt vægt på en særlig indsats overfor børn, da beskæftigelse med musik i alle former er med til at berige deres tilværelse.

Der arrangeres skolekoncerter samt pædagogiske forløb med fokus på såvel musik, instrumenter, historie og stemninger. I de pædagogiske forløb vil der blive lagt stor vægt på samarbejdet med musiklærerne.

I processen vil folkeskolerne, friskolerne, højskolerne og efterskolerne blive inviteret til at deltage. Ligeledes vil der sættes fokus på klassiske initiativer i musikforeninger, kirker samt i kulturelle projekter som eksempelvis Unge Sangere og Opera Bio.

Skolernes musiklærere inviteres til at oprette et fælles forum, hvor erfaringsudveksling og sparring igen kan sættes i højsædet.

Vi ønsker ligeledes et samarbejde med de regionale kulturelle projekter, som i øjeblikket er en del af områdets kulturaftale som eksempelvis Ensemble MidtVest samt Orkesterefterskolen i Holstebro.

En anden vigtig del af projektet består i at udvikle spændende og innovative koncepter for at afholde klassiske koncerter i de åbne urbane rum. Samt ligeledes koncepter hvor den klassiske musik kobles med områder som eksempelvis erhvervsliv og byudvikling.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk